Saturday, November 15, 2014

PEMBANGUNAN INSANIAH MISDEV13

TUGASAN SYW502

TAJUK : PENDEKATAN PEMBANGUNAN INSANIAH TERHADAP ISU TRANSGENDER DALAM KALANGAN MASYARAKAT 

Pendahuluan

Pada 7 November 2014, Mahkamah Rayuan Putrajaya memutuskan larangan ke atas lelaki yang beragama Islam untuk berpakaian wanita bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Secara tidak langsung, golongan transgender telah mengiktiraf orang berbangsa Melayu dan beragama Islam untuk berpakaian dan berkelakuan seperti wanita dalam khalayak ramai. Di Malaysia, statistik melaporkan pada tahun 2001, lapan puluh peratus daripada golongan transgender adalah yang beragama Islam (Teh, 2001). Timbul persoalan bagaimana hal ini boleh berlaku sedangkan dalam al-Qur’an, Allah SWT telah melarang perbuatan ini. Menurut hadis sunan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a,

‘Rasulullah SAW mengutuk lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki’
                                                                                                      (Riwayat Abu Hurairah : 4807)


Namun, persoalannya, apakah penyebab yang menyebabkan terjadinya perkara seperti ini? Bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah ini?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang dikemukakan di atas. Secara umumnya, artikel ini bertujuan untuk mengkaji golongan seksual minoriti di Malaysia. Secara khususnya, artikel ini bertujuan untuk membawa pendekatan pembangunan insaniah ke atas isu transgender di Malaysia. Artikel ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama pendahuluan, bahagian kedua isu transgender dan pendekatan pembangunan insaniah dan yang terakhir bahagian ketiga merupakan rumusan untuk keseluruhan artikel ini.

Definisi transgender

Transgender boleh didefinisikan sebagai seseorang yang percaya bahawa diri mereka sendiri tidak memiliki sifat jantina yang sebenar (Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang).Transgender boleh juga dikatakan merujuk kepada kedua-dua jantina iaitu, lelaki yang ada kemahuan untuk menjadi wanita, dan wanita yang ada kemahuan untuk menjadi lelaki (Teh, 2001). Menurut Page (2013), Stryker (2008) dan, Teh (2002) transgender ialah perkataan yang mempunyai maksud yang umum bagi “penukaran jantina”. Ia lebih bermaksud seseorang lelaki atau wanita pada asalnya, mempunyai keinginan untuk menjadi jantina yang berlawanan dengan memakai pakaian jantina berlawanan, mempunyai perwatakan berlawanan, tanpa membuat atau telah melakukan penukaran jantina. Transeksual pula menurut Stryker (2008), transgender yang telah melakukan pembedahan plastik serta makan pil-pil hormon, dan berusaha sepenuhnya untuk menukarkan jantina daripada yang jantina asal. Dengan erti kata lain, transeksual ialah keinginan lelaki atau wanita menjadi jantina yang berlawanan sehingga mencapai kemuncak menukar jantina dengan melakukan pembedahan plastik penukaran jantina, memakan pil hormon dan sebagainya. Walau bagaimanapun transeksual berbeza dari transvesitis yang merujuk kepada lelaki yang hanya berpakaian seperti wanita (mak nyah).


Isu Transgender di Malaysia

Peningkatan golongan transgender di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Hal ini boleh dirujuk kepada statistik yang dibuat oleh badan bukan kerajaan (NGO) Pink Triangle Foundation pada tahun 1998. Golongan transgender ini didiskriminasi oleh masyarakat setempat (Teh, 1998 : Angela, 2013: Cviklova, 2012).

Majlis Fatwa Kebangsaan 1989 mengisytiharkan perbuatan ini haram (e-fatwa.gov.my). Disebabkan oleh fatwa ini, pihak berkuasa seperti pihak polis boleh menangkap dan menghukum melalui mahkamah syariah. Disebabkan agama Islam ialah agama rasmi di Malaysia, masyarakat memandang pandangan aib terhadap golongan ini. Implikasi daripada ini isu ini, mereka mengalami diskriminasi, pandangan stereotaip, kehidupan terumbang ambing, tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat (Cviklova, 2012). Akibat daripada implikasi ini, golongan transgender mengalami penyisihan dan timbul masalah sosial seperti lari dari rumah, terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan bekerja sebagai pelacur (Wan Azmi Ramli, 1991; Teh, 2003). Teh (2004) mencadangkan agar kerajaan membenar dan mengizinkan agar golongan ini diiktiraf dan dibenarkan melakukan pembedahan tukar jantina di Thailand. Golongan ini juga mengalami penderaan seksual, keganasan oleh pihak berkuasa ketika mereka ditangkap oleh pihak berkuasa (hrw.org).

Selain daripada masalah sosial, antara penyebab peningkatan penularan penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh golongan transgender. Disebabkan oleh masalah sosial dan keganasan terhadap golongan transgender ini, sesetengah pihak cuba untuk memperjuangkan nasib golongan transgender ini. Pada Oktober 2013, badan-badan bukan kerajaan (COMANGO) menuntut pengiktirafan hak-hak berkaitan dengan Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI). Namun tuntutan ini ditentang oleh segenap masyarakat (Azril Mohd Amin, 2013). Namun, pada Januari 2014, Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah mengharamkan COMANGO kerana terdapat pertubuhan yang tidak berdaftar (Norlaili Abdul Rahman, 2014). Walau bagaimanapun, golongan transgender memenangi salah satu hak mereka melalui Mahkamah Rayuan Putrajaya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini.

Apakah penyebab yang menjadikan golongan ini sebegini? Penyebab berlakunya transgender dikenal pasti berpunca daripada genetik dan biologi, faktor persekitaran dan faktor psikologi. Pengkaji bahagian neurologi menyifatkan fenomena transgender wujud disebabkan oleh terdapat beberapa bahagian otak yang berbeza daripada manusia biasa. Selain itu, faktor kromosom, tindak balas kimia ketika berada dalam rahim ibu, pengambilan hormon ketika dalam rahim dan faktor sosial yang dialami oleh ibu ketika mengandung. Perkara ini dibincangkan oleh beberapa ahli saintis Levay (1991), Allen dan Gorski (1992), Hamer (1992), Bailey, Pillard, Neale & Agyei (1993), Swabb (2004) dan Hines, Brook dan Conway (2004). Namun begitu, Byne dan Parsons (1993), menolak dengan alasan pembuktian para saintis itu lebih menjurus kepada faktor persekitaran dan bukanlah faktor biologi.

Namun menurut Islam, setiap bayi yang dilahirkan adalah fitrah. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis,

Telah menceritakan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman mengkhabarkan kepada Abu Hurairah bahawasanya Abu Hurairah berkata ; Rasulullah SAW bersabda ‘Seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah).’
                                                                                                                (Riwayat Sahih Muslim :4804)


Berdasarkan hadis di atas, hujahan daripada ahli saintis Barat ditolak. Hal ini menjadikan faktor persekitaran dan didikan semasa kecil menyebabkan kecenderungan transgender ke arah jantina yang berlawanan.


Pendekatan Pembangunan Insaniah


Boleh kah golongan transgender ini diselamatkan? Transgender berkaitan dengan tingkah laku dan tingkah laku ada kaitan dengan akhlak. Akhlak berasal daripada perkataan ‘khulq’ yang membawa maksud kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku (Mustafa Hj Daud, 1999). Akhlak dari segi istilah membawa maksud segala tingkah laku yang telah menjadi adat kebiasaan seseorang.
Untuk mendidik jiwa menjadi akhlak yang baik, terdapat tiga elemen yang mempengaruhi akhlak seseorang. Tiga elemen tersebut ialah fitrah, iman dan nafsu. Fitrah berasal daripada perkataan ‘al-fathr’ bermaksud belahan (Mahani Razali, Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim, 2003). Melalui perkataan ini lahirlah perkataan yang membawa maksud penciptaan atau kejadian. Maksud penciptaan ini mengumpulkan ciri-ciri semula jadi yang terdapat pada setiap makhluk seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Fitrah sememangnya satu penciptaan daripada Allah SWT namun fitrah boleh berubah, boleh rosak dan boleh menjadi lebih baik dengan tanggungjawab dan peranan ibu dan bapa sesebuah keluarga. Jika pincang didikan ibu dan ayah, maka pincanglah fitrah seseorang kanak-kanak tersebut.


Berdasarkan penerangan di atas, salah satu penyebab transgender ini ialah didikan ibu dan ayah serta keluarga sedari kecil. Namun, didikan dan tabiat ini boleh berubah apabila berubahnya iman dan nafsu seseorang. Baik iman maka baiklah nafsu. Tinggi dan rendahnya iman bergantung pada tingkat-tingkat nafsunya. Terdapat lima tingkat iman iaitu iman taqlid, iman ilmu, iman ayan, iman haq dan iman haqiqat. Tingkat iman yang paling rendah ialah iman taqlid iaitu iman orang yang mengikut-ikut tanpa ilmu. Iman ilmu pula, iman yang dipunyai oleh orang yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya. Kedua-dua iman ini ialah iman yang paling rendah dan tidak mampu untuk mengawal diri. Kedua peringkat iman ini setaraf dengan tiga peringkat nafsu yang jahat iaitu nafsu ammarah, lawwamah dan mulhamah. Manusia seharusnya mempunyai iman ayan, iaitu orang yang mempunyai ilmu dan beramal dengan ilmu. Iman ilmu seiring dengan nafsu mutmainnah iaitu  nafsu yang paling minimum yang diperlukan oleh diri seseorang untuk menjadikan hati tenang. Iman tertinggi pula iman haq yakni iman yang benar dan iman haqiqat, yang dipunyai para rasul dan seiring dengan tingkat nafsu radhiah, mardhiyyah dan kamilah (Muhammad Syukri Salleh, 2003).


Kedua-dua iman dan nafsu ini memberikan kesan kepada jasad. Peningkatan iman dan pertahanan nafsu serta anggota yang lahir manusia dapat terhindar daripada terlibat dengan maksiat. Anggota tersebut adalah mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan dan kaki. Jika keseluruh tujuh anggota ini dapat dikawal, maka isu transgender tidak mungkin akan timbul. Transgender yang ingin berubah haruslah dipimpin dan dibimbing oleh masyarakat. Perubahan transgender untuk kembali kepada asal mereka boleh dilakukan dengan izin Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang bermaksud ;

 "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya'
                                                                                                                             (surah ar-Ra'd 13:11)

Rumusan

Kesimpulannya, masyarakat harus mengambil peranan dalam mengubah dan membetulkan kedudukan transgender di Malaysia. Golongan transgender juga harus diberi peluang untuk berubah dan harus dibimbing oleh masyarakat sekeliling tanpa diskriminasi dan pandangan stereotaip. Perubahan transgender ini menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat, bermula dari rumah (keluarga) sehinggalah pemimpin. Jika ianya berlanjutan, dibimbangi akan merosakkan akidah umat Islam di seluruh negara.

Rujukan.

Allen L.S & Gorski R.A (1992) Sexual orientation and the Size of the Anterior Commissure in Human Brain. Proc Natl. Acad Sci USA. Vol 89, Neurobiology

Angela M, Kuga Thas (2013) No Right to Live? Malaysia’s Islam and Implications for Its Sexual Minority Storytellers. Kertas dibentangkan di 4th Global Conference on StoryTelling di Prague, Czech Republic pada 21-24 Mei 2013.

Azril Mohd Amin (2013) Tuntutan-tuntutan  COMANGO Untuk Proses Semakan Berkala Sejagat Malaysia 2013. Diases di http://azrilmohdamin.com/2013/09/18/tuntutan-tuntutan-comango-untuk-proses-semakan-berpenggal-sejagat-malaysia-2013/ pada 14 November 2014

Bailey J. M, Pillard R. C, Neale M. C & Agyei Y (1993) Hertable Factors. Influence sexual orientation in women. Acrh Gen Psychology

Byne W. & Parson B (1993) Human Sexual Orientation : The Biologic Theories Reappraised. Archieve of General Psychiatry AMCAP Journal Vol 19 No 1

Cviklova L (2012) Advancement of Human Right Standard for LGBT people through the perspective of International Human right Law.[Versi Eletronik] Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology 3(2)

Hines M, Brook C & Conway G. C (2010) Androgen and psychosexual development : Core gender identity, sexual orientation and recalled childhood gender role behavior in women and men with congenital adrenal hyperlasia (CAH). The Journal of Sex Research.

Levay S (1991) A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science

Page J (2013) Transexual vs Transgender : Whats the Differents? The Gazette

Mahani Razali, Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2003) Psikologi Pendidikan. PTS Publication &Distributors

Mohammad Syukri Salleh (2003) 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Zebra Edition Sdn Bhd

Mustafa Hj Daud (1999) Tamadun Islam. Utusan Publication

Norlaile Abdul Rahman (2014) KDN Haramkan Comango kerana NGO tak berdaftar. http://malaysiagazette.com/nasional/kdn-haramkan-comango-kerana-ngo-tidak-berdaftar#axzz2qlg2YW4D. Di ases pada 15 Februari 2014

Stryker S (2008) Transgender History. Seal press (hlm 7-21)
Swabb D. F (2004) Sexual Differentiaton of Human Brain Relevance for Gender Identity, Transexualism and Sexual Orientation. Gynecological Endocrinology 19

Teh Y. K (2001) Mak Nyahs (Male Transexuals) in Malaysia : The Influence of Culture and Religion On Their Identity. International Journal of Transexual Volume 5.

Teh Y. K (2008) Politics and Islam. Factors Determining Identity & the Status of Male to Female Transexuals in Malaysia in Martin F, Jackson P.A, Lelland M. M & Yue A, Asiapacifiqueer : Rethinking Genders and Sexualities. University of Illinois (pp 85-99)

Teh Y.K (2002) The Mak Nyahs Malaysian Male to Female Transexuals. Eastern Universities Press.
Teh Y. K (1998) Understanding the Problems of Mak Nyahs (Male transexuals) in Malaysia. South East Research, 6(2) Published July (pp 165-180)

Teh Y. K (2002) The Male to Female Transexuals in Malaysia : What should we do with them? Dibentangkan di 4th International Malaysian Studies Conference; 3-5 August 2004, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Wan Azmi Ramli (1991) Dilema Maknyah : Suatu Ilusi. Utusan Publications & Distributiors Sdn Bhd

http://klxpress.com.my/?p=19995
http://www.hrw.org/ja/node/129380
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/muzakarah?page=30
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/isu-kekeliruan-jantina-congenital-adrenal-hyperplasia-dan-testicular-feminization-s

Sunday, December 1, 2013

Hallyu Wave : Pengaruh dan Implikasi Terhadap Masyarakat Malaysia

  TUGASAN SIW505
NURUL IZZA BT ABDUL AZIZ
PSM0035/13

Pengenalan
Awal tahun 2010, pengaruh Hallyu Wave (gelombang Korea Selatan) telah berkembang ke seluruh dunia terutamanya di Eropah, Timur Tengah, Amerika Selatan dan di seluruh Asia. Ledakan ini secara tidak langsung membius dan memukau sebahagian besar masyarakat Malaysia terutamanya golongan remaja. Bermula dengan drama, lagu, peribadi, gaya hidup, dan budaya menjadi contoh ikutan remaja yang menjadikan artis Korea Selatan sebagai idola mereka. Bagaimana Hallyu Wave dapat mempengaruhi budaya dan etika khususnya di kalangan remaja Islam di Malaysia? Bagaimana pengaruh hiburan ini dapat menular dengan pantas terhadap gaya hidup anak muda di Malaysia? Adakah bentuk hiburan begini diterima oleh Islam?
     
Artikel ini akan membincangkan mengenai epistemologi konsep Hallyu Wave dan bagaimana pengaruhnya ke dalam remaja Islam kian berleluasa. Artikel ini terbahagi kepada 3 bahagian. Perbincangan pertama akan merungkaikan sejarah bermulanya Hallyu Wave seterusnya penulis akan membincangkan isu-isu pengaruh budaya Korea Selatan meresap masuk ke dalam fikiran dan gaya hidup anak muda khususnya remaja Islam dan. Seterusnya penulis akan merumuskan pengaruh budaya Korea Selatan mengikut tasawwur Islam.

Sejarah Hallyu Wave (Gelombang Korea)
            Hallyu berasal dari dua perkataan China iaitu Han (韩) bermaksud Korea dan Liu (流)  bermaksud arus. Dalam bahasa Korea, ia disebut Han(한) dan Ryu  (류). Tulisan dan sebutan bahasa China dan Korea mempunyai persamaan. Bahasa Korea sebenarnya diadaptasikan dari karakter  Cina (Hanja) dan dilengkapi dengan sistem fonetik seperti hyanchal, gugyeol dan idu. Perkataan Han dan Ryu digabungkan membentuk satu perkataan iaitu Hanryu atau Hallyu. Hallyu atau Hanryu, yang merujuk kepada pengaliran atau penyebaran budaya Korea Selatan ke serata dunia. Istilah ini muncul di China pada pertengahan tahun 1999 oleh wartawan Beijing yang terkejut dengan populariti hiburan dan kebudayaan Korea yang berkembang pesat di China. 

Hallyu atau Korean Wave terdiri dari pelbagai aspek termasuklah muzik (Kpop), drama (Kdrama), bahasa (Hangeul), teknologi (termasuk smartphone dan automobil), komik beranimasi, komik, filem dan makanan dan kebudayaan. Dal Yong Jin (2012) mengistilahkan Hallyu kepada perubahan selari pembangunan teknologi digital dan media sosial seperti Youtube, perkhidmatan perhubungan sosial (SNS) dan telefon pintar (smartphone) pada alaf 21. Hallyu juga dikatakan sebagai penyebaran budaya Korea Selatan di China dan seluruh Asia tenggara sejak lewat 1990-an (Eun Mee Kim, Jiwon Ryo 2007). Maksud sebenar Hallyu berdasarkan penulis di atas adalah perubahan selari teknologi dan budaya Korea ke seluruh dunia..
     
Kpop  (Korean Pop) adalah genre muzik yang menggabungkan tarian, eletronik, hip hop, rock, dan R&B yang berasal dari Korea Selatan. Ianya bermula lebih dari 20 tahun yang lalu, pada 1992 apabila penyanyi berkumpulan Seo Tae Ji memperkenalkan dan mempopularkan muzik rap dan tarian.  Kdrama (Korean Drama)  bermula sejak tahun 2002, iaitu sewaktu drama Korea Winter Sonata pertama kali ditayangkan di Malaysia dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Ia diikuti dengan drama Autumn in My heart, Full House, Dae Jang Geum dan Coffee prince. Namun K didepan adalah bukan sekadar hiburan semata-mata, ‘K’ itu sendiri merujuk kepada bentuk promosi negara mereka di mata dunia seperti Hyundai dan Samsung (John Lie, 2012). 
            
 Pada era 2000-an, Kpop semakin mendapat nama hampir di seluruh dunia.  Ini terbukti dengan lahirnya konsert-konsert yang dibuat oleh beberapa kumpulan seperti Big Bang, Super Junior, Girls Generation, Beast, Wonder Girls  di seluruh dunia, Ini termasuklah Perancis, seluruh Eropah, seluruh Amerika Selatan, beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Populariti mereka juga disebabkan oleh penyebaran maklumat di media sosial seperti di facebook, twitter, youtube blog dan sebagainya. Dengan media ini, kelab peminat mereka akan lebih meluas seterusnya anjakan paradigma besar populariti  Kpop dan Kdrama.

Besarnya pengaruh Hallyu
Kemasukan Korea dan budaya mereka di Malaysia, banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita terutamanya golongan remaja.  Pengaruh Korea Selatan bermula dengan fesyen rambut, gaya pemakaian, fesyen baju dan aksesori, diikuti dengan budaya, bahasa dan makanan. Malah tidak dinafikan gaya fesyen masa kini lebih menjurus kepada fesyen masyarakat Korea Selatan yang sebenarnya lebih pro dalam mengamalkan gaya hidup barat. Walaupun secara tradisi, ianya bertentangan dengan pegangan agama Confusion masyarakat Korea. Jika dilihat sewaktu zaman Goryeo dan Joseon, pakaian dan tatasusila mereka lebih menjurus ke arah ketimuran tanpa melanggar adat dan adab timur.

 Kebanyakan masyarakat Korea mengamalkan pembedahan plastik. Bagi mereka, mempunyai kelopak mata (single eyelid) amat tidak memadai dan mereka merasakan ia nya perlu untuk diperbaiki. Mereka kebanyakan akan menjalani pembedahan plastik yang mana mereka memanggil ia eye treatment. Begitu juga dengan hidung, keruncingan dagu, mulut dan sebagainya. Pendek kata, di Korea amat sukar untuk mencari seseorang yang cantik original. Tidak terkecuali dengan artis Korea yang rata-rata amat menjaga kecantikan mereka. Terdedah dengan gejala pembedahan ini, ada antara peminat  yang ingin kelihatan cantik seperti idola mereka, sanggup menghabiskan banyak wang semata-mata untuk menjalani pembedahan plastik. Demi mendapatkan hidung yang mancung, dagu yang terbelah, kulit yang puteh, tulang pipi terserlah, mereka sanggup mengenepikan agama. Islam melarang secara terang-terangan melalui firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 117-119 :

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka,yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya) dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata’’.

Ulama mentafsir 3 pendapat mengenai takrifan mengubah fitrah kejadian dan apa jua yang sudah ditetapkan Allah iaitu mengubah bentuk tubuh dan organ haiwan serta manusia, mengubah fungsi sesuatu benda seperti  pokok dan matahari untuk disembah, dan mengubah syariat Islam iaitu mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharam (zaharuddin.net). 
Dengan merujuk kepada tafsiran ayat ini, perkara mengubah kejadian Allah seperti pembedahan plastik, meratakan gigi, mengukir gigi, mencukur bulu kening dan sebagainya. Selain diharamkan kerana mengubah ciptaan Allah, ia juga telah membazirkan banyak wang kerana pembedahan plastik amat mahal kosnya.

Selain pembedahan plastik, para peminat Kpop juga sanggup menghabiskan duit semata-mata untuk membeli barangan artis tersebut seperti CD, poster, tshirt dan sebagainya. Ada juga yang sanggup berhabiskan duit dengan menghadiri konsert mereka yang pada pengetahuan penulis, adalah sangat mahal dan adapun paling murah RM 200. Dengan ini, artis tersebut dijadikan penaik semangat untuk belajar (pelajar), ada juga yang menjadikan mereka sebagai idola. Bukan sahaja CD, malah fesyen kasut, fesyen baju, hatta telefon mobil pun menjadi rebutan para peminat jika itu yang sentiasa dipakai oleh artis tersebut. Mengagung-agungkan orang kafir dan meniru gaya hidup, pakaian mereka adalah tidak dibolehkan sama sekali dalam Islam dan dikhuatiri lama-kelamaan akan menggugat akidah dalam hati.

firman Allah surah an-Nisa ayat 138-140 :

Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: Bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (138) (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya). (139) Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu (perintahNya) di dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan munafik), maka janganlah kamu duduk (bergaul) dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; kerana sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam Neraka Jahanam. (140)Ada yang lebih menarik untuk kita lihat, apabila artis datang melawat ke negara Malaysia yang rata-rata adalah muslim. Peminat Muslim yang berpakaian yang menunjukan mereka adalah Muslimah tidak segan silu memeluk dan bersalaman dengan artis pujaan mereka. Bukan itu sahaja malah ada yang tidak malu menari berjoget mengikut rentak artis mereka. Di sini kita boleh lihat, di mana pegangan agama Islam dalam diri mereka? Terang-terangan bersentuhan di anatara lelaki dan perempuan adalah haram di sisi Islam apatah lagi dengan orang kafir dan di mana imej Islam yang harus ditonjolkan jika menari dan berjoget tetapi bertudung?

Rumusan
Jika dilihat menurut tasawwur Islam, Kpop bukan sahaja mempromosikan kebudayaan malah  ia dapat meresap ke dalam fikiran dan gaya hidup peminat Kpop. Pengaruh Kpop bukan sahaja dapat meruntuhkan akhlak namun, ianya dikhuatiri akan meruntuhkan aqidah juga. 


Bibliografi
Dal Yong Jin (2012) The New Korean Wave in The Creative Industry Hallyu 20, II Journal Fall 2012

Eun Mee Kim, Jiwon Ryoo (2007) South Korean Culture Goes Global K-pop and The Korean Wave, Korean Social Science Journal XXXIV

John Lie (2012) What is K in K-pop? South Korean Popular Music, the Culture Industry and National Identity, Korea Observer , Vol 43 No3, Autumn 2012

http://www.malaysiandigest.com/bahasa-melayu/219581-penangan-k-pop-lelaki-mahu-jelita.html di akses pada 30 Okt 2013 

http://zaharuddin.net/aqidah-&-kepercayaan/264-ringkasan-hukum-botox-susuk-braces.html di akses pada 30 Okt 2013.

Thursday, October 17, 2013

Mereka cermin kita

'Ummi, kalau menjerit2 Allah tak suka kan?'..

 'Ummi kalau lempar barang tak elok, kan?" ...

'Ummi, kalau cakap tak senonoh Allah marah, pastu kan boleh masuk neraka, kan? Takutnya kakak...'

Itu antara 1000 soalan yang Iman tanyakan kepada saya. Cuma kadang, saya dengan tak sengaja membuat perkara yang 'dilarang' (cth : melempar barang)  terus Iman bertanya,

"Ummi, kan tak boleh lempar barang. Allah tak suka. Ummi nak masuk neraka?"

tERPUKUL! tetapi, itulah antara pegangan yang dipegang oleh Iman, anak sulung saya. Buat perkara tak elok, Allah tak suka, Allah marah.

Mereka adalah sekeping kanvas yang puteh lagi bersih. Setiap corakan yang kita lorekkan, begitulah mereka tercorak. Dan kita sebagai ibu bapa, terkadang sengaja atau tidak melakukan perkara yang diajar 'tidak' lalu anak keliru, mana satu yang betul dan mana satu yang salah.

Mereka adalah amanah, tanggungjawab, anugerah yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah, sama ada sebagai ujian atau sebagai ganjaran. Eloknya mereka, bahagialah kita di alam barzakh dan akhirat nanti. Musnahnya mereka, maka nantikanlah ganjaran di alam kubur dan di akhirat kelak.

"Perelokkanlah akhlak, aqidah kita kerana mereka adalah cermin diri kita yang dipantulkan kepada anak-anak kita."